درباره ما:

طلوع طب ارائه دهنده خدمات پرستاری و مراقبتی با توجه به نیازهای شما در آرامش منزل شماست. طلوع طب تلاش می کند شما در عین راحتی و استقلال زندگی کنید. تیم مجرب و آموزش دیده طلوع طب در کنار کارفرما و کارشناسان تخصصی ترین خدمات پرستاری و مراقبت در منزل را ارائه می کند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید