مجمع مدیران کارآفرین

    درباره ما:

    مجمع مدیران کارآفرین با توجه به نگاه راهبردی خود در حوزه هدایت، مشاوره و ایجاد فضای مساعد برای هم افزایی مدیران مجموعه ها  با مجوز رسمی از وزارت کشور  تاسیس گردیده  و با توجه به مردم نهاد بودن آن توانسته از ظرفیت های مراکز مختلف دولتی جهت پیشبرد این امر استفاده نماید و به ارائه خدمات به مدیران بپردازد .

    www.majmo.ir

    نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید