رشد سريع تعداد رقباي پيچيده و جديد، حس بي‌اعتمادي نسبت به روشهاي سنتي در مديريت شركتها، خروج جمعي از بهترين و درخشانترين كارمندان از شركت جهت تبديل شدن به كارآفرينان كوچك، رقابت بين‌المللي، كوچك كردن شركت‌هاي بزرگ و ميل عمومي به بالا بردن بازدهي و بهره‌وري.

نخستين اين مشكلات كه رقابت است اينك عرصه را بر كارهاي تجاري تنگ كرده است. اقتصاد كنوني كه از فناوري بالايي بهره‌برداري مي‌نمايد تعداد به مراتب بيشتري از رقبا را در عرصه فعاليت  شركتها وارد نموده است. بر خلاف دهه‌هاي گذشته، اكنون تغييرات، نوآوريها و بهبود در بازار كار بسيار متداولندسازمان ها بايد نوآوري به خرج دهند يا از دور خارج شوند.

مشكل ديگر، يعني از دست دادن افراد برجسته، در نتيجه توسعه دو موضوع عمده رو به فزوني است. نخست اينكه كارآفريني از لحاظ وضعيت، محبوبيت و اقبال در حال توسعه است. اين افزايش باعث جذب كارمندان جوان و كارمندان با تجربه مي‌شود. دوم اينكه در سالهاي اخير، سرمايه‌گذاري به صنعتي عظيم تبديل شده است كه قادر به تخصيص سرمايه براي تعداد بيشتري پروژه‌هاي اقتصادي نسبت به گذشته مي‌باشد. بازار سرمايه‌گذاري سالم، كارآفرينان جديد را قادر مي‌سازد تا پروژه‌هاي خود را به مرحله اجرا درآورند. اين توسعه، افرادي را كه داراي فكرهاي نو هستند، تشويق مي‌كند تا سازمان های بزرگ را ترك كنند و روي پاي خود بايستند. بنابراين سازمان ها وادار مي‌شوند تا به دنبال راههايي براي توسعه كارآفريني در درون خود باشند. در غير اين صورت بايد منتظر بيهودگي، از دست دادن پرسنل و ركود باشند .كارآفريني سازماني كه موجد گرايشات و فعاليتهاي كارآفرينانه در سطح سازمان است عنصر مهمي در توسعه اقتصادي و سازماني، ايجاد ثروت و بهبود عملكرد تشخيص داده شده است. كارآفريني سازماني مي‌تواند براي حيات مجدد و ارتقاء عملكرد شركتها با اهميت باشد.

کارآفرینی در دوره ای که در حال گذر است یکی از جالب ترین و در عین حال مشکل ترین واژه ای است که برای پیشبرد اهداف در پیچیده ترین سازمان ها مورد استفاده قرار میگیرد.همواره کارآفرینی با خلاقیت همراه بوده و بسیاری این دو واژه را به جای یکدیگر در سازمان به کار میبرند.هرچند کارآفرینی و خلاقیت لازم و ملزوم یکدیگرند اما از لحاظ ساختاری تفاوت های فراوانی با یکدیگر داشته و دارند.

شرکت مایکروسافت به عنوان یکی از بهترین شرکت های کار آفرین که در عرصه ی نرم افزار کار می کند شناخته میشود.کارکنان این شرکت بنا به علاقه ی خویش و خلاقیت و کارآفرینی توانسته اند محیط اداری که همه ما از آن به عنوان یک محیط کسل کننده یاد می کنیم دوری جسته و توانسته اند محیط های اداری که مطابق میل خودشان است را طراحی کنند.

امروزه سازمان ها نمی توانند با تعداد اندکی از افراد خلاق و کارآفرین و یا اجرای چند طرح کوچک بر مشکلات سازمانی غلبه نمایند.آنها باید شرایطی را فراهم نمایند تا تمامی افراد در درون سازمان روحیه کارآفرینی داشته باشند.برای رسیدن و تحقق این هدف در درون سازمان باید بخشی جداگانه و تخصصی در درون سازمان که مهارت و توانایی خاصی در مورد کارآفرینی را دارند ایجاد شود.

بر اساس تحقیقی که در سازمان های فرهنگی شهر تهران انجام شده نشان می دهد که این سازمان ها و مدیران آن کارآفرینی خاصی را در داخل سازمان خود به وجود نیاورده اند.بیشتر توجه آنها به طرف منابع اقتصادی بوده و اهدافشان را در این قسمت متمرکز ساخته اند.بعضی از این سازمان ها عبارتند از سازمان حج و زیارت سازمانهای توریستی و گردشگری و………..

در ایران چگونگی ایجاد و راه اندازی کارآفرینی بیشتر در میان افراد بوجود آمده تا در میان سازمان ها.اغلب آنها انگیزه ی اقتصادی را پیرو اهدافشان قرار داده اند . خلاقیت در میان آنها کمتر بوجود می آید.در صورتی که کارآفرینی هیچ منافاتی با منافع اقتصادی ندارد و اگر تمام برنامه ریزی های لازم و آزمون و خطاهای موجود بررسی شود این کارآفرینی می باشد که می تواند تحول عظیم را در سازمان بوجود آورد.

شاید مهم ترین مشکلات در مورد کارآفرینی در سازمان های ایرانی ساختار اداری بسیار خشک و آمرانه,قوانین اداری دست و پا گیر,نظارت بیش از حد به زیر دستان و…… باشد

برای ایجاد کارآفرینی در این کشور عظیم که دارای سرمایه های ملی بسیاری می باشد باید جهشی ملی صورت پذیرد تا بتوان راه را برای پیشرفت هر چه سریعترآن آماده ساخته تا نسل های بعد از این فرصت ها استفاده کافی را برده و آن را سر مشق خود برای زندگی پیش رو قرار بدهند.

فصل اول

تعریف موضوع تحقیق:

در موقعیت کنونی شاید یکی از مهم ترین موضوعات برای برون رفت سازمان ها از وضع موجود توجه ویژه ی آنها به مقوله خلاقیت و کارآفرینی باشد.زیرا در این صورت هم افراد به منافع اقتصادی دست می یابند و هم چنین سازمان ها می توانند رشدی فزاینده را در پیش گرفته و اعتلای خود را به گوش جهانیان برسانند.

کارآفرینی سازمانی می تواند به ایجاد محصولاتی بینجامد که با ترکیب نوآوری بتوان بازار هدف را در دست داشت.کار آفرینی سازمانی مقوله ای پیچیده و دست و پا گیر نیست و تمامی افرادسازمانی می توانند در پی آن باشد.

اهداف کلی تحقیق:

در این فعالیت بیشتر اهداف به صورت ایجاد بخش کارآفرینی در سازمان تنظیم گردیده است.با ایجاد وگسترش آن در هریک از سازمانهای کوچک وبزرگ وشرکت ها و بنگاه های اقتصادی می توان منافع اقتصادی را تامین کرده روحیات افراد را در برخورد با کارآفرینی سنجیده و شرایط را بیش از پیش برای همکاری با سازمان برای رسیدن به اهداف نو آورانه اش فراهم کند.

همچنین محیطی پویا با همکاری همه جانبه به گونه ای که افکار کارمندان  به این جهت سوق داده شود که کاری که آنها انجام می دهند بیشتر برای خودشان می باشدو بیش از همه خود انها هستند که از این منافع استفاده خواهند کرد.رشد کارآفرینی در سازمان های ایرانی برای ایجاد خدمات بهتر و محصولات با کیفیت تر می تواند هدفی مهم باشد تا سازمان ها بتوانند از منابع انسانی خود برای کسب این اهداف استفاده نمایند.

روش انجام تحقیق:

در این پروژه بیشتر اطلاعات به صورت منابع کتابخانه ای  انجام شده است و هم چنین به صورت اینترنت و کتابهای الکترونیکی و مقاله عای علمی معتبر که در فضای مجازی قرار داشته صورت گرفته است.

محدودیت های موجود:

در بحث کارآفرینی در ایران که تحقیقی جامع باشد و بتوان به عنوان مرجع از آن استفاده نمود بسیار کم می باشد.بسیاری از این تحقیقات انجام شده در آمریکای شمالی انجام گرفته و اقتباسی از آن در ایران وجود  دارد.شاید به خاطر نو پا بودن بحث کارآفرینی و همچنین مشکلات این مقوله در کشور های جهان سوم و همچنین کشور های در حال توسعه همچون ایران منابعی به مراتب کمتر وجود دارد.سازمان های دولتی که در ساختار خود کارآفرینی را ایجاد کرده اند به نسبت کل سازمان های خصوصی و شرکت های تولیدی بسیار اندک می باشند.این در حالی است که کشور ایران بیشترین نیاز را در این برهه زمانی برای ایجاد کارآفرینی سازمانی دارد.

فصل دوم

ماهیت کارآفرینی:

در بحث کارآفرینی تعداد کمی از دانشمندان به ارائه ی نظریات خویش پرداخته اند.شاید یکی از دانشمندان معروف در این زمینه دیوید مک کللند [1]باشد.او نیز کارآفرینی را در این دوره بیشتر به خاطر جنبه اقتصادی آن برای مدیران سازمانها مهم می دانست و آن را یک ایدئولوژی حاکم بر جهان بینی افراد در نظر می گرفت.اما در نظر خود او کارآفرینی و نو آوری باید یک شیوه ی زندگی برای تمامی افراد سازمانی قرار بگیرد.برای تعریف کارآفرینی در سازمان باید از روش استقرایی بهره جست به این صورت که فقط بر اساس خصوصیات عده ای از افراد موفق در امور کسب و کار تعریفی برای کار آفرینی ارائه شود.

اما از سوی دیگر او مفهوم کارآفرینی را بسیار پیچیده تر و گستر ده تر میدانست.در فرهنگ لغات آکسفوردکارآفرین رئیس یا مدیر موسسه ملی موزیک تعریف شده است.و بعد ها وارد حوزه ی وسیع تری شده است.به تدریج روش استقرایی باعث شد تا کارافرینی در تمامی حوزه ها کاربرد پیدا کند و تمامی سازمان ها نگاه ویژه ای به این مقوله مهم داشته باشند.

تاریخچه تحقیقات کارآفرینی در سازمان:

بسیاری از محققان سعی کرده اند عواملی به خصوصی که باعث موفقیت در کسب و کارهای نو کمک کرده اند را به آزمایش بگذارند. تعدادی از محققان نیز موانع به خخصوصی را که سد راه کارآفرینی در سازمان هستند را مورذ آزمایش قرار داده اند. از قییل مک میلان و ناراسیمها (بررسی مشکلات عملیاتی برنامه ریزی نامناسب و….)

تعدادی از تحقیقات کارآفرینی را در سطح خرد  آزمایش کرده اند مانند تمرکز بر سیستم پاداش و نیز کارآفرینی را در سطح کلان مورد آزمایش قرار داده اند مانند نوع سازمان محیط سازمان ساختار و…..

با این حال کوشش واحدی برای کارآفرینی که در تمامی سطوح قابل اجرا باشد وجود ندارد.ولی تقریبا در تمامی کوشش های انجام شده از سیستم تشویق و پاداش و دسترسی به منابع و ساختار سازمانی تخت صحبت به میان آورده شده است.

تشویق وپاداش:سیستم تشویق و پاداش باید هدفمند و دارای بازخورد لازم باشد ونیز پاداش ها بر اساس نتایج کار داده شود.

دسترسی به منابع:تمامی کارکنان باید امکان دسترسی به منابع و زمان لازم برای نو آوری را داشته باشند.

ساختار سازمانی تخت:ساختار ی که مانع سرعت اجرای ایده های نو نباشد.

تعریف کارآفرینی:

با توجه به این موضوع که تعاریف زیادی برای موضوع کارآفرینی شده است اما می توان وجهه ی مشترک تمامی تعاریف را در تعریف زیر خلاصه نمود.

کارآفرینی عبارت است از:

-پروسه ایجاد ثروت

-پروسه ی تخریب خلاق

-پروسه ی هدایت به خلق سازمان های جدید بدون توجه به نوع و  پتانسیل سازمان.

-روش اداره ای که فرصتها را بدون در نظر رفتن مابع موجود و قابل کنترل فعلی, تعقیب می کند.

-وظائف فعالیتهاو اعمالی که برای تحقق فرصت شناخته شده و ایجاد سازمانی مناسب  که به آن,کمک می کند

-کارآفرینی سازمانی فرآیندی است که فعالیت های سازمانی را به سمت خلاقیت نوآوری ریسک پذیری و پیشتازی سوق دهد

-توسعه ی یک محصول جدید برای ایجاد یک فرآیند اثر بخش است.کارآفرینی فرآیند توسعه محصولات ویا شناسایی بازار های جدید است.

کار آفرینان سازمانی:

در آغاز صحبت در مورد کار آفرینان بحث بر این بود که آنان شخصا صاحب کسب و کار خویش می باشند.اما امروزه کارآفرینان در استخدام شرکت ها و سازمان ها در می آیند. اگر بپذیریم که که کارآفرینان مستقل  به دلیل استفاده از امکانات مالی و دانش فنی به استخدام سازمان های بزرگ در می آیند در آن صورت کارآفرینان سازمانی و مستقل فرق چندانی با هم نخواهند داشت

اما کارآفرینان سازمانی وقتی به استخدام سازمانی درمی آیند به تبع دارای محدودیت هایی شده که شاید با مفهوم کارآفرینی در تضاد باشد و نتوانند کارایی گذشته را در خود بوجود آورند.

بسیاری از افراد میان کارآفرینان سازمانی و مدیران سازمانها تفاوتی اساسی قائل نشده و هر دوی آنها را در یک مدیر موفق خلاصه می کنند.اما تفاوت های فراوانی میان  این دو شخص وجو دارد .زیرا شاید مهم ترین تفاوت آنها در نوع نگاه آن ها به مسائل و مشکلات موجود و چگونگی پی بردن به راهی باشد که بتوان به نحو مطلوبی آن را بر طرف ساخت.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید