خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

موسسه سازمان غیر دولتی متخصصین و مدیران ایران که هم راستا با خط مشی و اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و وزارت خانه های تابعه و با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و متعهد و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت های عملیاتی اقدام به ارائه خدمات مشاوره ، آموزش ، پژوهش و امور مختلف تخصصی برای دانش آموختگان ، کارآفرینان و کلیه متخصصین و مدیران می نماید و این مجموعه در همین راستا اهداف ذیل را در لوحه کار خود قرار داده است:

  1. تلاش در جهت ارائه بهترین کیفیت خدمات به مشتریان با ایجاد زیرساخت های لازم و مطابق با تعهدات موسسه به منظور کسب کامل و یا افزایش رضایت آن ها و همچنین پاسخگویی موثر ، کارا و به هنگام از طریق پایش و اندازه گیری مستمر سطح رضایت طرف قرارداد و رسیدگی به نظرات و شکایات درون و برون سازمانی آنها.
  2. پایبندی ، تلاش و تعهد به پیاده‌ سازی ، نهادینه سازی و بهبود مستمر فرآیندها و استانداردهای نظام های مدیریتی در تمامی فعالیتها و سطوح سازمانی و طرح ریزی و جاری سازی استراتژی ها و اهداف راهبردی و حفظ یکپارچگی سیستم مدیریت کیفیت متناسب با تغییرات محیطی
  3. حفظ محرمانگی دارایی های اطلاعاتی مشتریان ، همکاران ، شرکای تجاری و کلیه ذی نفعان ، ارتقا و بهبود مستمر امنیت اطلاعات سازمان ، افزایش سطح آگاهی و ارتقای فرهنگ امنیت اطلاعات کارکنان ، تشخیص و تحلیل ، واکنش مناسب ، سریع و به هنگام در مقابله با رخدادهای امنیت اطلاعات و ارتباطات.
  4. تلاش به منظور شناسایی و ارزیابی عوامل خطر ساز و پیشگیری از بروز بیماریهای شغلی و مصدومیت ها با مشارکت و مشاوره کلیه کارکنان و بروزآوری رویکردهای حوزه سلامت با اجرای کامل مقررات و استاندارد ها و به کارگیری دانش روز در ارائه مستمر آموزش های فراگیر در استفاده از تجهیزات ایمنی و ترویج فرهنگ کار ایمن
  5. ایجاد محیطی امن و آراسته برای رشد و توسعه حرفه ای کارکنان شرکت و توانمند سازی آنان از طریق ارتقای شایستگی کارکنان و ترویج دانش در راستای ارائه خدمات کیفی به مشتریان ، متناسب با پیشرفت های فناوری روز دنیا.
  6. افزایش انگیزه و ارتقای سطح آگاهی و دانش کارکنان به منظور کاهش سهم انرژی در هزینه های سازمان و همچنین رعایت و اجرای الزامات و استاندارد ها به منظور استفاده بهینه از منابع کشور ، و تلاش در راستای توسعه پایدار کشور.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید