خدمات

برنامه ریزی و افزایش فروش

برندینگ و ثبت بین المللی

ساماندهی امورپرسنل اموزش و استقرار نظام شایستگی نیروی انسانی

دیجیتال مارتینگ

مشاوره صادرات

عارضه یابی و اسکن سازمانی

مشاوره استراتژی

بازآفرینی کسب و کار

مشاوره راه اندازی و توسعه کسب و کار

مشاوره سیستم ها و فرایندهای سازمانی

درخواست مشاوره

لطفا با پر کردن فرم زیر به ما امکان پاسخگویی به نیازتان را بدهید

پروژه ها

یاوران خوشه شرق

AGT

Mobis

Grow Max

کرمان موتور

مشاورین

دکتر ایمان مصدری

دکتر مجتبی پیرزاد

دکتر سید علیرضا بنی هاشمی

مهکامه پاینده

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید