درباره ما:

در سامانه  فروش اینترنتی حامی بانو با ایجاد بستر مناسب جهت ارائه وفروش محصولات کار آفرینان توسعه و ارتقای کارآفرینی زنان عارضه یابی، آموزش و مشاوره  ارائه خدمات می نماید.این مجموعه به مدد گروه متخصصین ایران و همکاری استانداری تهران توسط معاونت محترم امور بانوان و خانواده  در سال 1396 به بهره برداری رسید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید