درباره ما:

امروز افراد فعالیت های اینترنتی را بیشتر منطبق با شرایط خود میدانند.منافع موجود در فعالیت های اینترنتی هرروز تعداد بیشتری از مردم را به تجربه آن و ایجاد تغییر در الگوهای متداول زندگی ترغیب می کند. هایپر اکسپو یک سامانه هوشمند برگزاری نمایشگاه مجازی برای اولین بار در ایران در سال 1396 آغاز به کار کرد.با این هدف که شرکت ها در حوزه های مختلف برای بهتر دیده شدن در این سامانه حضور یابند. برگزار کنندگان کانون ها و مجلات تبلیغاتی نمایشگاه ها،کنگره ها، میتوانند از این سامانه هوشمند بدون هیچ محدودیتی استفاده کنند.نکته مهم اینجاست که حضور شما در نمایشگاه های مجازی تنها برای فروش نیست. شما برای ایجاد ارتباط و اطلاع رسانی در نمایشگاه های مجازی حضور دارید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید