درباره ما:

گروه متخصصین ایران برندی است که با عنایت به سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران در عرصه تخصص گرایی و دانش پروری  در زمینه های علمی، فرهنگی، پژوهشی، مدنی، کاربردی، هنری، خدماتی، فنی، حرفه ای و حمایتی طبق آیین نامه اجرایی  و تفاهم نامه های همکاری کلان میان تعدادی از وزارتخانه ها، نهادها و سازمانهای ملی و منطقه ای، دارای شخصیت حقوقی مستقل بصورت غیرانتفاعی با  محدوده فعالیت سطح کشور اهداف و ماموریتهای سازمانی خود را با بهره مندی از پشتوانه علمی و دانشگاههای معتبر و کارشناسان ارشد حوزه های گوناگون  برنامه ریزی و اجرا می نماید.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید