باشگاه رفاهی

  درباره ما:

  کمک به ایجادوتوسعه طرح های دانش بنیان و دانش محوردرقالب مشورت های کاربردی فن آور محور

  ثبت شرکت و برند های ملی در سامانه های رسمی و بین المللی و گشایش اعتبار با تایید مراجع رسمی

  بهره مندی از تخفیفات ویژه دوره های آموزش سازمان در حوزه های مختلف در سراسر کشور

  توسعه فروش و صادرات محصولات داخلی درقالب بازارسازی،  بازارسنجی و بازاریابی

  حضور در نخستین نمایشگاه مجازی کشور بصورت حقیقی و حقوقی

  حضور درکلیه رویدادهای  ملی و بین المللی مرتبط با سازمان

  نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید