بنیان چهره های ماندگار

    درباره ما:

    بنیان چهره های ماندگار مجموعه ای است که با موضوع الگوبرداری از فرهنگ برترایرانی-اسلامی با شاخص های آموزش، پژوهش با روش برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی فعالیت می نماید.

    www.irmandegar.ir

    نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید