مازادا

  درباره ما:

  در «مازادا» تلاش بر این است که از طریق بازی وارسازی  Gamification و ایجاد فضائی مفرح برای زنان، آنان را در فضای مجازی برای مبادله کالا به کالا و کالا با خدمات، و نیز خدمات با کالا و سرانجام خدمات با خدمات راغب سازد، تا به اهداف زیر دست یابد:

  1. مدیریت رویکرد روزافزون مصرف گرایی در جامعه از طریق تبدیل کالاهای انباری و غیرمصرفی خانواده ها به کالاها یا خدماتی که نیاز دارند.
  2. برداشتن گامی مؤثر در راستای اقتصاد مقاومتی خانواده ها از طریق دستیابی به کالاها و خدمات لازم بدون سربار کردن هزینه ی اضافی به بودجه و درآمد خانواده
  3. کمک به کاهش بار ترافیکی شهرها از طریق تأمین برخی از اقلام و نیازهای خانواده ها به صورت مبادلات آنلاین و داخل منطقه ی محل زندگی افراد
  4. ایجاد اشتغال درسطح ملی
  5. کسب درآمد توسط خانواده ها
  6. فراهم آوردن زمینه ای برای کشف توانایی های زنان خانواده و فعال نمودن این توانایی ها در جهت کمک به اقتصاد خانواده

  نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید